Nytt fra forbundet
2/2023

Tid for påfyll for likepersoner

En god likeperson trenger mye kunnskap og viktige retningslinjer å forholde seg.

Tekst:
Liv Skovdahl

Likepersonskoordinator i Psoriasis- og eksemforbundet

15.–16. april arrangerte PEF likepersonskurs for nye og erfarne likepersoner.

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) sitt likepersonskurs 2023 15. – 16. april på Gardermoen ble møtt med interesse fra hele landet, og det var en lydhør gruppe med en god blanding av erfarne likepersoner og helt nye som deltok. I løpet av dagene fikk de mulighet til å sette seg inn i hva som er nødvendig for å bli en likeperson med mål om å være til hjelp og støtte for de som trenger det.

Etter velkomsthilsen fra undertegnede, fulgte en kort presentasjon av deltakerne som representerte mange av våre lokal- og fylkeslag. Generalsekretær Mari Øvergaard i forbundet innledet om oppbygningen av organisasjonen og oversikt over flere av de mange medlemstilbudene.

En likeperson er ingen fagperson og alt arbeid er ulønnet. Likevel er det er viktig å markedsføre tjenesten for de forskjellige instanser, slik at for eksempel legekontor, NAV og andre instanser kan formidle kontakt.

På likepersonskurset ledet likepersonsutvalget en samtale om motivasjon og forventninger til arbeidet. Lokal- og fylkeslagenes kan være aktive i å knytte til seg sine likepersoner i forbindelse med møter og aktiviteter, og årsmøtene spiller en viktig rolle for å formidle informasjon om tilbudet.

Jurist Atle Larsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sitt rettighetssenter ga deltakerne nyttig informasjon om økonomiske rettig­heter du har som pasient i Norge. Notatene ble mange fra et rikholdig utvalg av saker som er nyttig for likepersonen å ha kjennskap til.

Med helse- og treningsrådgiver Sanna Grydeland i PEF fikk deltakerne en innføring i verdien av fysisk aktivitet og helse – og med praktiske øvelser fikk vi løst opp etter stillesittende timer. Gamle myter ble avlivet, og nye muligheter kom på plass under foredraget.

PEFs helsefaglige rådgiver, Katrine Eikeland, tok for seg store flere temaer, som følgesykdommer og mental helse og livskvalitet. Hun fortalte også om rådgivningstjenesten i PEF. Vi er medmennesker som ofte har en felles bakgrunn med forskjellige former for sykdommen, og her kommer erfaringen fra egen diagnose og opplevelse av lignende situasjoner godt med. Vi hadde gode gruppediskusjoner som bidro til å øke trygghet i rollen som likeperson.

Fotterapeut Ulrikke Jonassen fortalte hvor viktig det er med god fotbehandling ved psoriasis og psoriasisartritt. Fotterapeutens kunnskapsområde er vidt og favner blant annet føtter, hud, negl, veiledning med fotøvelser, riktig fottøy og ortoser (hjelpemidler). Arbeidsfeltet er stort, det utføres symptombehandling og gis råd og veiledning med et godt behandlings­tilbud. Fotterapeuter har dessverre ikke refusjon slik at behandlingen kan være kostbar, men utrolig virkningsfull for sunnhet og velvære.

Selv etter mange kurstimer med utrolig mye lærdom og konsentrasjon var deltakerne åpne og interesserte i ytterligere informasjon og innføring i emnene. Som så ofte ved disse kursene er det slik at dyktige foredragsholdere skaper positivitet, engasjement og videre behov for læring.

For en likeperson er det nok slik at utbyttet er fordoblet – egen læring og erfaring bringes videre gjennom oss selv som likepersoner og likepersons­tjenesten i PEF.

Her finner du oversikten over likepersoner i Psoriasis- og eksemforbundet.